קבלתי אתמול הודעה שהגבילו לי את החשבון, MC011 Your eBay selling account has been limited.